Velkommen til Voel.dk

30-03-2019

markedsdag.jpg

28-03-2019

Hvis du vil være med til at samle en gruppe Voel og Sminge borgere til at styrke områdets udvikling så kontakt lokalrådet på voel.lokalraad@gmail.com

lokalomraader med kant.jpg

 

15 -03-2019

borgermoede 2019 .jpg

 

13-03-2019

Affaldsindsamling 2019.jpg

 

26-02-2019

Fjernvarme.jpg

 

14-02-2019

Voel er indstillet til Årets Landsby 2019

Lokalrådet er beæret over at Silkeborg Kommune blandt flere kvalificerede indstillinger, anerkender Voels kvaliteter og engagement og derfor har indstillet Voel til Landsbyprisen 2019 i Region Midt.
Det har givet særdeles positiv omtale i MJA og på TV2Østjylland.

landsbyprisen_2019.jpg

 

10-01-2019

byforskonnelse .jpg

 

03-12-2018

Velkommen til den flotte skulptur i rundkørslen. Bente Aaroe har ønsket at illustrere Voels stærke idrætsprofil samt det driftige foreningsliv i byen. Det grønne område omkring skulpturen forventes beplantet til foråret.

Skulpturen indvies den 16. december kl. 11-13

skulptur.jpg

08-11-2018

Orientering om høring vedr. ansøgning om nedlæggelse af grusvej - Skellerupspang

se mere her

luftfoto.jpg


11-10-2018

På et grønt område på højre hånd på Hjortgårdsvej (mod Gjern) ved den lille bæk har Børge og Anne-Grethe Høst opsat nogle bord/bænkesæt til fri afbenyttelse af borgere i Voel. Området er tiltænkt som et sted, hvor man f.eks. kan nyde sin madpakke eller en is fra Voel Ismejeri. Vi vil gerne opfordre til at man tager sit affald med, så den skønne natur efterlades i samme stand til de næste. Stor tak til Børge og Anne-Grethe!

groent omraade.jpg

07-10-2018

Så er der nyt fra Voel Lokalråd.

Nyhedsbrev nr. 3

 

04-09-2018

Så skal cykelstien mellem Sorring og Voel indvies - kom og cykle med tirsdag den 11. september.

Indvielse af cykelsti Sorring - Voel.jpg

18-08-2018

Byforskønnelsesprisen går i år til Dagli'Brugsen i Voel. Prisen gives lidt utraditionelt til Dagli'Brugsen, da vi i Voel Lokalråd gerne vil påskønne, at man har valgt at investere i renovering af vores Brugs. Et fint look og et frisk pust i Voel. Det vidner også om, at man tror på en fremtid her i byen. Dagli'Brugsen åbnede 1.11.2017 en helt nymoderniseret butik - både ude og inde - hvor der nu er en fin overskuelighed over varerne. I forbindelse med renoveringen kom Dagli'Brugsen på facebook, hvor gode tilbud og informationer kan følges. Byforskønnelsesprisen blev uddelt til byfesten i dag og blev modtaget af Ivan Jensen - formand for Dagli'Brugsens bestyrelse.

IMG_5554.jpg

11-07-2018

Nu er der nyt vedr. trafiksikkerhed ved Klippen. Se her

01-07-2018

Så er der info om andet kvartal fra Voel Lokalråd.

Nyhedsbrev nr. 2

25-06-2018

Referat fra Lokalrådsmøde 7. juni - Rigtig god sommer

19-06-2018

Voel Sminge Seniorers program 2018/2019

Find info om bl.a. styrketræning, IT, foredrag og heldagsture for pensionister i Voel og Sminge.

9-06-2018

Så er det blevet til til at indstille kandidater til Byforskønnelsesprisen 2018

Læs mere om kriterier og formål her

16-05-2018

Læs mere om lokalrådsmødet den 2. maj der bl.a. handlede om hjertestarterkursus, dronefilm om Voel og Sminge, affaldsindsamling og udvidelse af Thorupgårdsvej.

Referat

10-04-2018

Læs mere om hvad der er sket her i det første kvartal af 2018.

Nyhedsbrev nr 1

14-03-2018

Referat fra Lokalrådsmøde med mange nye punkter, som der skal arbejdes med i 2018.

22-02-2018

Fællesmødet i går var en stor succes.

Lokalrådet er glade for det store antal fremmødte i går aftes i forsamlingshuset vedr. Voels Fremtid. Her blev der informeret om Sorring Voel Landsbyklynge, Voel Multihus og Bente Aarøes skulptur til rundkørslen. Der blev udtrykt stor opbakning til alle projekterne, og vi fik mange gode input til Voels Fremtid og fokusområder, som vi kan arbejde videre med.

Præsentation

20-01-2018

VOELS FREMTID : Fællesmøde for Voel og omegn den 21. Februar kl. 19 i Voel Forsamlinghus. Emner: Soring-Voel Landsbyklynge, Multihus og udsmykning af rundkørsel mm. Mød op og hør mere og deltag i udviklingen af Voel.

Referat fra mødet den 11. januar 2018

31-12-2017

Den 14. december blev der holdt konstituerende møde efter et fredsvalg med 7 kandidater. Det nye Voel Lokalråd består af :

Formand Jette Nordsmark

Næstformand Jens Ole Futtrup

Kasserer Thilde Lund Klaris

Sekretær Kirsten Dolberg

Harry Skydsgaard

Jens O. Mogensen

Gitte Salling Eriksen

Referat fra konstituerende møde

29-10-2017
Så er der fundet 5 nye medlemmer, men vi vil gerne have flere - evt. som suppleanter. Hvis der kommer flere end 2 yderligere, skal der være valg. Kontakt Harry snarest muligt.
Referat fra mødet d. 25. oktober 2017.

03-10-2017
Stil op til Voel Lokalråd. Der er behov for mindst 5 og gerne flere nye medlemmer og suppleanter.

Se artikel sendt til Midtjyllands Avis om hvad Lokalrådet er, hvad vi gør og hvilken indflydelse man får ved at deltage.

Kontakt formand Harry Skydsgaard på skydsgaard@fiberpost.dk eller mobil 21567748 senest 1. nov. Hvis der er flere end 5 kandidater skal der være valg samme tid og sted som kommunalvalget d. 21. nov. Ellers er man automatisk valgt.

Se Lokalrådets forretningsorden

Referat fra mødet 3. oktober 2017.

21-08-2017
Referat fra mødet 14-08 med bla. valg til lokalrådet, skulptur i rundkørslen, lysskilt/infotavle, cykelsti, nærdemokrati, byforskønnelsespris mm.

VALG til lokalrådet: 5 ud af 7 personer takker af, så der er plads til at andre kan komme til.

09-07-2017

Referat af lokalrådsmødet 29-06-2017

Nyhedsbrev ang. cykelsti mellem Voel og Sorring

Fjernvarmenyt 1

Byforskønnelsesprisen 2017 - indstil kandidater!!

07-06-2017
Multihus i Voel. En gruppe borgere har lavet projektforslag sammen med Silkeborg-Voel KFUM om udvikling af et multihus med hal og udendørs aktivitetsområde. Se mere om det spændende projekt og bidrag med ideer til projektgruppen.

Multihus opslag (opdateret)

Voel Multihus projektbeskrivelse.

Link til www.voelmultihus.dk

04-05-2017
Referat fra lokalrådsmøde 26-04. Lokalrådet inviterer borgere til en lille arbejdsgruppe ang. elektronisk tavle til lokal information. Meld dig til ved at ringe eller skrive til Kim Kjølhede (kjolhede (a) gmail.com 21 600 500.
Høring ang. nye boliger på Haraldsvej.

Der blev igen i år afholdt affaldsindsamling i Voel med stor succes. Ca. 20 borgere indsamlede i alt 13 sække affald fra veje og arealer i Voel.

19-03-2017
Invitation til borgermøde om fjernvarme i Voel. På mødet vil Silkeborg Forsyning informere nærmere om projektet og også medbringe konkrete udspil ift. tidsplan og kampagnetilbud. I Voel Forsamlingshus ons. d. 19. april kl. 19

16-03-2017
Referat af mødet 14-03-2017 samt Årsregnskab 2016 inkl budget 2017.
Det hidtil mest velbesøgte lokalrådsmøde nogensinde. 62 deltagere til åbent møde. Konklusion på indsamling af underskrifter fra 343 borgere og 18 virksomheder i Voel: den i Kommunalplanforslaget skitserede omfartsvej syd om Voel vil Lokalrådet og arbejdsgruppen mod vejen skrive til Silkeborg Kommune om at fjerne fra forslaget. Vejen er uønsket i planerne og behovet for den er ikke aktuelt længere, efter Silkeborg-motorvejen er åbnet.

22-02-2017
Det annoncerede møde om fjernvarme d. 21. marts er udsat ind til videre
Der var ca. 70 fremmødte til mødet igår d. 21. februar om Kommunalplanen. Der var en god og til tider lidt følelsesladet kommentering, men også gode spørgsmål og svar. Det kan konstateres at Kommunen generelt er yderst sparsommelig og tilbageholdende med udvikling og vedligehold på privatområdet, og erhvervsudvikling er forbeholdt "Erhvervskorridoren".

Her til orientering link til tidligere fremsendt skrivelse fra Lokalrådet om ønsker af trafikmæssig karakter. Dette vil blive udbygget med nye kommentarer og indsendt igen.

19-02-2017
Referat af mødet 30.1. samt invitation til borgermøde 21.2. om Kommuneplanens betydning for Voel.

13-12-2016
Referat af lokalrådsmødet 29-11-2016 INKL notat vedr fjernvarme i Voel og Resenbro

Mødeplan for 2017

31-10-2016
Referat af lokalrådsmødet 27-09-2016
Referat af lokalrådsmødet 25-10-2016

Lokalrådet har fået nyt medlem. Efter 10 år i rådet er Asger Kristensen gået på pension. Nyt medlem er Jens Ole Futtrup, Thorupgårdsvej 55A. Lokalrådet takker Asger for den flotte og engagerede indsats og ønsker Jens Ole velkommen i rådet. Samtidig er Thilde Lund Klaris, Skovgårdsvej 9, valgt som suppleant. Også velkommen til Thilde.

11-09-2016
Referat af lokalrådsmødet 16-08-2016

Voel byforskønnelsespris blev tildelt Inger og Lars Olesen for ejendommen Hjortgårdsvej 64. Forrest deres tre drenge; Laurits, Rasmus og Jens. Prisen bestod i år af et graveret messingskilt samt et luftfoto af ejendommen sponseret af Kruse Luftfoto.

Voel Byforskønnelsespris 2016 fam Olesen.jpg

12-06 2016
Referat af lokalrådsmødet 7-6-2016

28-05-2016
Sommeråbning af Voelskoven med arrangement for børn og voksne. Sol-foto af blade, bål, pandekager, øl og vand. Det er gratis. Kl. 14-17 ved bålpladsen. Adgang fx. ad stien ved Gormsvej 116.

10-05-2016
Så er der åbent for indstillinger til byforskønnelsesprisen og referat af mødet d. 26-4-2016

17-04-2016
Stor tilslutning i dag til affaldsindsamlingen. Se mere her på vores Facebook-side. https://www.facebook.com/voel.lokalraad/

Se også referat af mødet 13-04-2016 og regnskab for 2015.

24-03-2016
Referat af lokalrådsmødet 2016-03-08. Vi inviterer til arbejdsmøde d. 13. april i mødelokalet ved hallen mellem kl. 19 og 21. Vi laver fem borde hvor emnerne er hhv. infrastruktur, byudvikling, bæredygtighed, social sammenhængskraft og byrum. Så kan man fremsætte forslag og ønsker og diskutere de ting, som allerede er fremført. Dermed får lokalrådet grundlag for at give Silkeborg Kommune vores bidrag til udviklingsplanerne for årene frem.

31-01-2016
Nytårsbrev - de væsentligste aktiviteter og resultater fra Lokalrådet i 2015.

Referat af lokalrådsmødet 26-01-2016. Ny cykelsti på vej mellem Voel og Sorring. Arbejdsgrupper til diskussion af emner fra borgermødet i nov.

07-12-2015 KK
Hermed referat fra lokalrådsmødet 02-12-2015.

Ved borgermødet d. 4. nov. holdt lektor Jørgen Møller foredrag, for at skabe perspektiv omkring mulighederne for Voels udvikling. Hans analyse er nu tilgængelig her. Den er omfattende. Vi har et godt grundlag, men jf. forskning skal udviklingen fortsætte. Ellers vil resultatet være afvikling. Vi fik mange input fra ca. 60 fremmødte. Deres input i punktform vil være grundlag for en håndfuld arbejdsgrupper, som skal præsentere gruppernes oplæg til en afsluttende debat på et borgermøde i april 2016. Dermed har vi også fundament til indmelding til revision af Kommunalplanen, som skal afleveres i maj.

Alle er velkomne til at kontakte lokalrådet, for at deltage i arbejdsgrupperne. Vi har brug for Jer Voel! Og I har brug for at deltage, hvis I har ønsker for fremtiden.

03-11-2015 KK
Referat fra Lokalrådets møde d. 28-10-2015
er nu tilgængeligt.

28-10-2015 KK

BORGERMØDE i VOEL

Onsdag den 4. november - kl. 19-21.30 - Forsamlingshuset

GRATIS ADGANG

Agenda:

  • Velkomst og indledning v. Kim Kjølhede fra Lokalrådet.
  • Den kommende kommunalplans betydning for Voel v. Birgit Holst fra Silkeborg Kommune
  • "Har landsbyen en fremtid?"
  • Perspektiverende og provokerende foredrag v. lektor Jørgen Møller, Ålborg Universitet.
  • Debat
    • Skolestruktur og høringssvar fra Voel, infrastruktur, trafiksikkerhed, grønne områder, udstykninger, fritidsfaciliteter m.m.m.
  • Opsamling af pointer
  • Evt. etablering af interessegrupper
  • Tak for i aften

Mulighed for fællesspisning fra kl. 17.30. Man er velkommen til kun at deltage i borgermødet eller fællesspisningen, hvis tiden ikke rækker til begge dele. Pris 60 kr. pr. person. 30 kr. for børn under 12 år. Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til spisning: kjolhede@gmail.com senest søndag d. 1. nov.

Baggrund

Hvordan ser fremtiden ud for Voel? Hvilken fremtid ønsker du?

Lokalrådet inviterer til foredrag og debat. For tre år siden fik vi lavet en masterplan. Den skal opdateres. Der er derfor behov for at mødes og debatterer ønsker til fremtiden.

Kom til borgermødet, hør med og giv udtryk for dine ønsker og holdninger.

27-08-2015/KK

Se referat fra mødet den 22. aug. 2015. Lokalrådet har fået to nye medlemmer til erstatning for Gitte og Jeanette. Varmt velkommen til Ane Hamilton og Mette Overgaard. Asger, der var suppleant og indtrådt istedet for Mogens, ønsker at et nyt medlem overtager hans plads efter 2½ valgperioders indsats i lokalrådet. Kontakt venligst Harry på mail eller telefon (2156 7748, Skydsgaard@fiberpost.dk) eller bare kom til næste møde!

BORGERMØDE onsdag d. 4. nov. kl. 17.30-21.30. Vi starter med noget at spise og derefter to indlæg inden der er debat om Voels udvikling. Blandt andet med den provokerende, perspektiverende og underholdende lektor Jørgen Møller fra AAU. "Har landsbyerne en fremtid?"

Voel lokalråds Byforskønnelsespris 2015 blev tildelt Jane Thor Lauritsen og Hans Bugge Lauritsen for deres flotte arbejde med Voel gamle skole på Thorupgårdsvej 4.

BYFEST 2015 - http://www.voelbyfest.dk. Det blev den hidtil mest velbesøgte og festlige byfest siden starten i 2013! Se mere på byfest-foreningens facebook-side.

26-07-2015/KK Hermed to dokumenter:
a) indsigelse mod besparelse på Voel-hallens personale.
b) efterspurgt opskrift på den klimavenlige wok-mad, der blev serveret ved invielsen af den nyanlagte Voel-skov.

Lokalrådet mødes 8-10 gange årligt og fungerer som borgernes talerør i fht. kommunen. Vi modtager og formidler informationer til relevante parter og tager initiativ til lokale aktiviter. Man forpligter sig til så vidt muligt at deltage i møderne og agere ud fra formålet. Derudover er der ikke noget ansvar.
To medlemmer er trådt ud siden 1.1.2014 og et tredie medlem er på vej til at flytte, så der er plads til tre nye medlemmer. Velkommen. :-)

Der er nyt referat fra møde i Voel Lokalråd 22-08-15 HER.

L
okalrådets mødeplan for resten af 2015: 19/8, 23/9, 28/10 og 2/12. Møderne starter kl. 19 og er åbne for alle den første halve time. Vi mødes i Mødelokalet (Det tidligere "Voel Bibliotek"), Sorringvej 28 - Ved Hallen, med mindre andet er angivet fx. i tidligere referat eller i kalenderen.

Er du på Facebook, vil vi opfordre dig til at "synes godt om" Voel Lokalråd, og dermed få adgang til nyheder fra lokarådet - VOEL LOKALRÅD PÅ FACEBOOK

Nyhedsbrev fra Voel Lokalråd. Læs det seneste nyhedsbrev HER

Få tilsendt vores sjældne nyhedsbreve direkte. Tilmeld dig HER