Voel Lokalråd

Voel Lokalråd dækker det geografiske området, der har Voel Skole som skoledistrikt. Voel Lokalråd arbejder for områdets fælles interesse og fremtidig udvikling

Mission:
Voel Lokalråd er borgernes forlængede arm i forhold til beslutningstagerne på Silkeborg Rådhus. Voel Lokalråd har også et ønske om at kunne være en samlende faktor i sager, der ikke er bestemt af den politiske dagsorden.
Voel Lokalråd er stedet, hvor borgerne kan blive hørt.

Beskrivelse:
Voel Lokalråd blev skabt i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen og politikernes ønske om at skabe Danmarks bedste nærdemokrati i Silkeborg Kommune. Voel Lokalråd består af syv medlemmer, der er valgt for fire år af gangen. Voel Lokalråd har hørningsret i alle kommunale sager og lokalplaner, der vedrører Voel-Sminge området, men kan også tage initiativ til at sætte emner og sager på den administrative og politiske dagsorden.

DSC04384.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under menupunktet "Aktuelt" er det muligt at se aktuelle og tidligere nyheder fra Voel Lokalråd og under "Møder" vil du kunne finde mødereferater fra Voel Lokalråds møder.

Voel Lokalråd ønsker at så mange borgere som muligt, gør deres indflydelse gældende, og opfordrer alle til at deltage i debatten, eller til at møde op på lokalrådets møder, hvor den første ½ time er afsat til åbent møde, hvor alle kan deltage og give deres mening til kende.