Velkommen til Voel.dk

27-08-2015/KK
Se referat fra mødet den 22. aug. 2015. Lokalrådet har fået to nye medlemmer til erstatning for Gitte og Jeanette. Varmt velkommen til Ane Hamilton og Mette Overgaard. Asger, der var suppleant og indtrådt istedet for Mogens, ønsker at et nyt medlem overtager hans plads efter 2½ valgperioders indsats i lokalrådet. Kontakt venligst Harry på mail eller telefon (2156 7748, Skydsgaard@fiberpost.dk) eller bare kom til næste møde!

BORGERMØDE onsdag d. 4. nov. kl. 17.30-21.30. Vi starter med noget at spise og derefter to indlæg inden der er debat om Voels udvikling. Blandt andet med den provokerende, perspektiverende og underholdende lektor Jørgen Møller fra AAU. "Har landsbyerne en fremtid?"

Voel lokalråds Byforskønnelsespris 2015 blev tildelt Jane Thor Lauritsen og Hans Bugge Lauritsen for deres flotte arbejde med Voel gamle skole på Thorupgårdsvej 4.

BYFEST 2015 - http://www.voelbyfest.dk. Det blev den hidtil mest velbesøgte og festlige byfest siden starten i 2013! Se mere på byfest-foreningens facebook-side.

26-07-2015/KK Hermed to dokumenter:
a) indsigelse mod besparelse på Voel-hallens personale.
b) efterspurgt opskrift på den klimavenlige wok-mad, der blev serveret ved invielsen af den nyanlagte Voel-skov.

Lokalrådet mødes 8-10 gange årligt og fungerer som borgernes talerør i fht. kommunen. Vi modtager og formidler informationer til relevante parter og tager initiativ til lokale aktiviter. Man forpligter sig til så vidt muligt at deltage i møderne og agere ud fra formålet. Derudover er der ikke noget ansvar.
To medlemmer er trådt ud siden 1.1.2014 og et tredie medlem er på vej til at flytte, så der er plads til tre nye medlemmer. Velkommen. :-)

Der er nyt referat fra møde i Voel Lokalråd 22-08-15 HER.

L
okalrådets mødeplan for resten af 2015: 19/8, 23/9, 28/10 og 2/12. Møderne starter kl. 19 og er åbne for alle den første halve time. Vi mødes i Mødelokalet (Det tidligere "Voel Bibliotek"), Sorringvej 26 - Ved Hallen, med mindre andet er angivet fx. i tidligere referat eller i kalenderen.

Er du på Facebook, vil vi opfordre dig til at "synes godt om" Voel Lokalråd, og dermed få adgang til nyheder fra lokarådet - VOEL LOKALRÅD PÅ FACEBOOK

Nyhedsbrev fra Voel Lokalråd. Læs det seneste nyhedsbrev HER

Få tilsendt vores sjældne nyhedsbreve direkte. Tilmeld dig HER