Velkommen til Voel.dk

28-05-2016
Sommeråbning af Voelskoven med arrangement for børn og voksne. Sol-foto af blade, bål, pandekager, øl og vand. Det er gratis. Kl. 14-17 ved bålpladsen. Adgang fx. ad stien ved Gormsvej 116.

10-05-2016
Så er der åbent for indstillinger til byforskønnelsesprisen og referat af mødet d. 26-4-2016

17-04-2016
Stor tilslutning i dag til affaldsindsamlingen. Se mere her på vores Facebook-side. https://www.facebook.com/voel.lokalraad/

Se også referat af mødet 13-04-2016 og regnskab for 2015.

24-03-2016
Referat af lokalrådsmødet 2016-03-08. Vi inviterer til arbejdsmøde d. 13. april i mødelokalet ved hallen mellem kl. 19 og 21. Vi laver fem borde hvor emnerne er hhv. infrastruktur, byudvikling, bæredygtighed, social sammenhængskraft og byrum. Så kan man fremsætte forslag og ønsker og diskutere de ting, som allerede er fremført. Dermed får lokalrådet grundlag for at give Silkeborg Kommune vores bidrag til udviklingsplanerne for årene frem.

31-01-2016
Nytårsbrev - de væsentligste aktiviteter og resultater fra Lokalrådet i 2015.

Referat af lokalrådsmødet 26-01-2016. Ny cykelsti på vej mellem Voel og Sorring. Arbejdsgrupper til diskussion af emner fra borgermødet i nov.

07-12-2015 KK
Hermed referat fra lokalrådsmødet 02-12-2015.

Ved borgermødet d. 4. nov. holdt lektor Jørgen Møller foredrag, for at skabe perspektiv omkring mulighederne for Voels udvikling. Hans analyse er nu tilgængelig her. Den er omfattende. Vi har et godt grundlag, men jf. forskning skal udviklingen fortsætte. Ellers vil resultatet være afvikling. Vi fik mange input fra ca. 60 fremmødte. Deres input i punktform vil være grundlag for en håndfuld arbejdsgrupper, som skal præsentere gruppernes oplæg til en afsluttende debat på et borgermøde i april 2016. Dermed har vi også fundament til indmelding til revision af Kommunalplanen, som skal afleveres i maj.

Alle er velkomne til at kontakte lokalrådet, for at deltage i arbejdsgrupperne. Vi har brug for Jer Voel! Og I har brug for at deltage, hvis I har ønsker for fremtiden.

03-11-2015 KK
Referat fra Lokalrådets møde d. 28-10-2015
er nu tilgængeligt.

28-10-2015 KK

BORGERMØDE i VOEL

Onsdag den 4. november - kl. 19-21.30 - Forsamlingshuset

GRATIS ADGANG

Agenda:

  • Velkomst og indledning v. Kim Kjølhede fra Lokalrådet.
  • Den kommende kommunalplans betydning for Voel v. Birgit Holst fra Silkeborg Kommune
  • "Har landsbyen en fremtid?"
  • Perspektiverende og provokerende foredrag v. lektor Jørgen Møller, Ålborg Universitet.
  • Debat
    • Skolestruktur og høringssvar fra Voel, infrastruktur, trafiksikkerhed, grønne områder, udstykninger, fritidsfaciliteter m.m.m.
  • Opsamling af pointer
  • Evt. etablering af interessegrupper
  • Tak for i aften

Mulighed for fællesspisning fra kl. 17.30. Man er velkommen til kun at deltage i borgermødet eller fællesspisningen, hvis tiden ikke rækker til begge dele. Pris 60 kr. pr. person. 30 kr. for børn under 12 år. Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til spisning: kjolhede@gmail.com senest søndag d. 1. nov.

Baggrund

Hvordan ser fremtiden ud for Voel? Hvilken fremtid ønsker du?

Lokalrådet inviterer til foredrag og debat. For tre år siden fik vi lavet en masterplan. Den skal opdateres. Der er derfor behov for at mødes og debatterer ønsker til fremtiden.

Kom til borgermødet, hør med og giv udtryk for dine ønsker og holdninger.

27-08-2015/KK

Se referat fra mødet den 22. aug. 2015. Lokalrådet har fået to nye medlemmer til erstatning for Gitte og Jeanette. Varmt velkommen til Ane Hamilton og Mette Overgaard. Asger, der var suppleant og indtrådt istedet for Mogens, ønsker at et nyt medlem overtager hans plads efter 2½ valgperioders indsats i lokalrådet. Kontakt venligst Harry på mail eller telefon (2156 7748, Skydsgaard@fiberpost.dk) eller bare kom til næste møde!

BORGERMØDE onsdag d. 4. nov. kl. 17.30-21.30. Vi starter med noget at spise og derefter to indlæg inden der er debat om Voels udvikling. Blandt andet med den provokerende, perspektiverende og underholdende lektor Jørgen Møller fra AAU. "Har landsbyerne en fremtid?"

Voel lokalråds Byforskønnelsespris 2015 blev tildelt Jane Thor Lauritsen og Hans Bugge Lauritsen for deres flotte arbejde med Voel gamle skole på Thorupgårdsvej 4.

BYFEST 2015 - http://www.voelbyfest.dk. Det blev den hidtil mest velbesøgte og festlige byfest siden starten i 2013! Se mere på byfest-foreningens facebook-side.

26-07-2015/KK Hermed to dokumenter:
a) indsigelse mod besparelse på Voel-hallens personale.
b) efterspurgt opskrift på den klimavenlige wok-mad, der blev serveret ved invielsen af den nyanlagte Voel-skov.

Lokalrådet mødes 8-10 gange årligt og fungerer som borgernes talerør i fht. kommunen. Vi modtager og formidler informationer til relevante parter og tager initiativ til lokale aktiviter. Man forpligter sig til så vidt muligt at deltage i møderne og agere ud fra formålet. Derudover er der ikke noget ansvar.
To medlemmer er trådt ud siden 1.1.2014 og et tredie medlem er på vej til at flytte, så der er plads til tre nye medlemmer. Velkommen. :-)

Der er nyt referat fra møde i Voel Lokalråd 22-08-15 HER.

L
okalrådets mødeplan for resten af 2015: 19/8, 23/9, 28/10 og 2/12. Møderne starter kl. 19 og er åbne for alle den første halve time. Vi mødes i Mødelokalet (Det tidligere "Voel Bibliotek"), Sorringvej 28 - Ved Hallen, med mindre andet er angivet fx. i tidligere referat eller i kalenderen.

Er du på Facebook, vil vi opfordre dig til at "synes godt om" Voel Lokalråd, og dermed få adgang til nyheder fra lokarådet - VOEL LOKALRÅD PÅ FACEBOOK

Nyhedsbrev fra Voel Lokalråd. Læs det seneste nyhedsbrev HER

Få tilsendt vores sjældne nyhedsbreve direkte. Tilmeld dig HER