Voels historiske huse


 Hjoernet2.jpg

Hjørnet af Hjortgårdsvej og Smedegade. I forgrunden en trekant med spor efter bybrønden. Til venstre en bygning på Hjortgårdsvej, hvor der dengang var en nyindrettet cykelforretning, som fungerede som så til ca. 1960, ved Peter Sørensen. I midten Afholdshotellet. Til højre på hjørnet af Hjortgårdsvej og Smedegade et hus (nuværende Hjortegårdsvej 46) der engang var slagterforretning (fra ca. 1920 til ca. 1960 ved slagter Louring). Huset blev i 1961 købt af cykelhandler August Petersen. Foto fra ca. 1920


Hjørnet af Hjortgårdsvej og Smedegade. Til højre Smedegade 2,(Bertel´s hus), i midten Missionshuset og bag dette (helt til venstre) Smedegade 4, lige efter at Anton Christensen havde startet egen købmandsforretning (1926) efter at have været brugsuddeler i 13 år. I baggrunden ses svagt en vindmølle som tilhørte Korn og Fodderstoffen som lå bagved. Foto fra ca. 1930

Hjoernet3.jpg 


 Hjoernet4_1940.jpg

Hjørnet af Hjortgårdsvej og Smedegade. Tyske krigsfly over Voel ca. 10. april 1940. Til venstre ses Pedersens Cykelforretning, t.h. Afholdshotellet, yderst t.h. ses Slagterforretningen på hjørnet af Hjorteårdsvej og Smedegade. Billedet er taget fra Smedegade.


Smedegade 2, (Bertels hus) Kong Kristian X kører igennem Voel, den 26 Juli 1946. ( Han holdt ikke foran huset, men først ude ved Voel Østermark skolen)

Smedeg_2_m_Kr_X_260746.jpg 


 Foerste_skole2_tegn.jpg

Smedegade 1. Tegning af Voels første købmandshandel. Her var også Voels første skole som fungerede indtil 1859. Nuværende Smedegade 1.  Billedet er tegnet i 1935.


Smedegade 1. Voels første skole, beliggende på Smedegade 1. Huset fungerede som skole ca. fra 1750 og frem til 1859. Derefter blev det formodentlig Købmandsforretning. Dette billede er taget i 1910.

Foerste_skole.jpg 


 gl_koebm_skole.jpg

Smedegade 1. Voels første købmand. Købmand S. Nielsen Kusk (Åse Kusks bedstefar)købte forretningen i 1915 af en fru Madsen. Den ekstra "gavl" hvor købmandsforretningen er indrettet er bygget til senere, formodentlig efter at skolen stoppede i 1859. (Se billedet ovenfor hvor forretningen mangler) Billedet her er taget ca. 1935. Huset stod til 1946 hvor det blev rykket ned og nuværende hus blev bygget. (se billedet nedenfor)


Smedegade 1. Det nye hus blev bygget i 1942. Karen og Christian Pilgård køber huset i 1952 og fortsætter med at drive købmandsforretning. Billedet her er fra 1979

Pilgaards_hus.jpg 


 Sadelmagerens_hus_1.jpg

 Smedegade 3. "Sadelmagerens Hus", fotograferet i 1910. Muligvis er dette det ældste hus i Voel.  Manden på nederste billede er Thøger Rasmussens fader, Rasmus Nielsen. På denne adresse blev der drevet sadelmagervirksomhed, Andreas Andersen først, og derefter sønnen Ejner Andersen.


År ca. 1925-26, den gamle smedje, på Smedegade. Smeden hed Krogh Poulsen. Smedesvenden til højre hed Damsgård og pigen der bærer på barnet hed Ellen. På hendes arm sidder Vera Krogh Petersen, som er datter af Krogh Poulsen.

Gl_smedie7.jpg 


 Smedeg_15.jpg

Smedegade 15. "Skomager Andersens Hus" Han havde forretningen fra 1908 - 1963. Han var gift med Karen A. og de havde datteren Marie A. Placeringen er lige hvor Thorupgårdsvej går ind i Smedegade. Fotoet er fra ca. 1935


Smedegade, op mod Hjortgårdsvej. Første hus til venstre er den gamle brugsforening, senere Købmand Lauersens lager, Smedegade 6. Andet hus til venstre er missionshuset, Smedegade 4. Første hus til højre er fattighuset som nedbrændte i 1966. Her ligger nu privat bolig, men det var tidligere Voel Boligmontering, Smedegade 5. Andet hus til højre er sadelmagerens hus, Smedegade 4. I baggrunden ses den bygning der senere kom til at huse brugsen. Fotoet er fra omkr. 1910.

Oversigtsbill_1.jpg 


 Oversigtsbill_2.jpg

Smedegade, op mod Hjortgårdsvej. Første hus til venstre er daværende Købmand Lauersens forretning, Smedegade 6. I baggrunden ved lindetræet skimtes bygningen som blev til Brugs i 1927(nuværende Klippen).


Smedegade 6. Her ses den gamle Brugs i Voel (Købmand Lauersens senere lager). Bagved skimtes Missionshuset samt den senere Brugs. Personerne er brugsuddeler P. Frederiksen, Anna der passede forretningen og Agnes fra Linå. Billede er fra omkr. 1920

Oversigtsbill_3.jpg 


 hjortegaardsvej_48_1.jpg

Hjortgårdsvej 48. Grunden blev solgt af Thøger Rasmussen Hjortgårdsvej 55 i 1931 for 1000,- kr., til Købmand S. Nielsen Kusk, som havde forretning omme på Smedegade 1. Han byggede huset da familien havde for lidt plads i det lille hus på Smedegade.


Hjortgårdsvej 55.  Huset ejes omkring 1930 af Thøger Rasmussen. Billedet venligst udlånt af Åse Kusk.

Poul_Knudsens_hus_1931.jpg 


 Voel_cykelforr_anno_1910.jpg

Hjortegårdsvej 38. Voel Cykelforretning anno 1910, Forretningens ejer hed Clemens Marius Madsen. Huset var i 1983 beboet af Foderstofuddeler Marius Klok.


Den gamle Kro. Den gamle Kro, som var beliggende på Hjortgårdsvej, der hvor nr. 36 ligger i dag. Kroen brændte helt ned i 1931.

gl_kro_4.jpg 


 

gl_mejeri_4.jpg 

Mejeriet blev oprettet i 1907. Det blev udvidet i 1931. Det kørte uafbrudt som mejeri frem til 1972. Bygninger står omtrent uændret. En del af perronen er dog fjernet og der er bygget et lille indgangsparti ved beboelsen i den ene ende. Skorstenen er også fjernet, men ellers ser det ud som det altid har gjort (1993).


Kirkegyden 14. Huset er et af de ældste huse i Voel. Nuværende ejer er Lars Nielsen. I 1915-20 ejedes huset af en Marianne Højgård Rasmussen (1845 - 1932). Dette billede er formodentlig taget nogle år senere.

Kirkegyden_14_1.jpg