Skolerne i Voel

Det første vi hører til skoler i området, er fra en indberetning fra Århus stift i 1737, til den kommission der forberedte Christian VI´s  skoleforordning af 1739, hvor det oplyses at der i Gjern herred, hvortil Voel hører, fandtes 6 skoler beliggende i Gjern, Fårvang, Linå, Toustrup, Svendstrup og Alling. Alle disse var de såkaldte rytterskoler.

Hvornår den første skole i Voel er startet, er lidt i det uvisse, men ud fra Tvilum kirkebog fremgår det at der i 1756 er udleveret bøger til religionsundervisning i Voel skole. Et forsigtigt bud på årstallet for starten af den første skole i Voel bliver derfor omkring år 1745. I matrikel protokollen fra 1840, oplyses at skolen i Voel har matrikel nr. 2, og den beskrives som "hus med have, øst for gaden, nordlig i byen".
Ud fra et gammelt matrikelkort fra 1792, stemmer det overens med nuværende adresse : Smedegade 1.  Skolen fungerede her frem til 1859.

Som det fremgår af nedenstående avertissement i Midtjyllands Avis, besluttede man i 1859 at bygge en ny skole i Voel.