Voel Lokalhistorie

Tekst og foto under punktet "Voel Lokalhistorie"
er indsamlet og redigeret af Lars Drivdal Eriksen.