Møder

Møder i Voel Lokalråd begynder normalt kl. 19 og den første halve time er afsat til

"åbent møde", hvor alle er velkomne til at fremføre ideer, forslag eller bekymringer. 
Normalt holdes møderne i mødelokalet ved hallen, Sorringvej 26.

Planlagte møder 2017:

30-01 Lokalrådsmøde

14-03 Lokalrådsmøde/Borgermøde? (info om fjernvarme fra Silkeborg Forsyning)

26-04 Lokalrådsmøde

14-08 Lokalrådsmøde

26-09 Lokalrådsmøde

25-10 Lokalrådsmøde

30-11 Lokalrådsmøde

Alle tidligere referater kan ses her

Jf. vores forretningsorden skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Korte meddelelser siden sidst: Formand/næstformand/kasserer/sekretær/udvalg/andre.
  4. Sager til behandling
  5. Eventuelt
  6. Forslag til næste dagsorden
  7. Godkendelse af referat fra møde og underskrift af samme