Voelskoven

Voelskoven. (2014-11-22/kk)

 

Voel Byskov.
The Independent Forest, Silkeborg Kommune, Voel skole, Voel Børnegård og Voel
Lokalråd arbejder sammen om etablering af en skov nordvest for Gormsvej.
Det vil blive en skov, som alle parter vil få ejerskab til og der vil blive stor variation
i træsorterne. Samtidig vil der blive etableret bålplads med borde/bænke og
hele området bliver indhegnet.

The Independent Forest, Silkeborg Kommune, Voel skole, Voel Børnegård og Voel Lokalråd arbejder sammen om etablering af en skov nordvest for Gormsvej. Vi forventer at få en endelig godkendelse og beslutning herom i vinteren 2014/15, så arbejdet kan udføres i 2015.

Det vil blive en skov med stor variation i træsorterne - fortrinsvis løvtræer - herunder også frugttræer. Samtidig vil der blive etableret bålplads med borde/bænke og hele området bliver indhegnet.

Læs projektbeskrivelsen HER.