Voel Lokalråd søger om 175.000 kroner

Voel Lokalråd søger om 175.000 kroner

Voel Lokalråd har søgt Indenrigsministeriets Landdsitriktspulje om penge til konsulentbistand.

Under projekttitlen: "Masterplan for Voel - borgerinddragelse omkring fysisk udvikling og bæredygtig energiforsyning på lokale energiressource", har Voel Lokalråd søgt Indenrigsministeriet Landdistriktspulje om 175.000 kroner.

Pengene skal sikre lokalrådets ønske om at udarbejde en masterplan, der skal skitsere udbygningen af de fysiske og ressourcemæssige rammer for Voel.

Ansøgningen er sket i erkendelse af, at Voel Lokalråd ikke alene har ressourcerne til at løfte opgaven.

En stor del af ansøgningens 175.000 kroner er derfor tiltænkt aflønning af en ekstern konsulent, der kan være behjælpelig med processen. En proces, der blandt andet involverer byens borgere, skaber sammenhold, medvirker til at fastholde borgere og fremme tilflytning samt sikrer erfaringer, der kan virke inspirerende for andre landsbyer og lokalråd i Silkeborg Kommune.

Vi efterlyser derfor allerede nu borgere, der ønsker at være med i arbejdet med at tegne byens udvikling. Arbejdet skal ske på to fronter. Dels indefor byudvikling (trafik, trafiksikkerhed, byfornyelse, grønne arealer, stier mv) dels indefor alternativ energiforsyning (alternativ til den nuværende naturgasforsyning).

Senere i processen er det planen, at vi vil afholde et planværksted, hvor emnerne  trafik/trafiksikkerhed, byfornyelse / renovering af huse og veje m.v., grundvandssikring, grønne arealer, stier, klimastrategi (overgang til CO2-neutral opvarmning) og affaldssortering med maximal genbrug og hjemmekompostering vil blive behandlet.

Projektet er rettet primært mod Voel og omegn, men vi håber at det kan komme til at tjene som inspiration for hele Silkeborg Kommune. Indtil videre er der ikke andre landsbyer i Silkeborg Kommune, der har udarbejdet masterplaner, så hvis vi får de ansøgte midler, er det vores håb, at vi kan holde oplæg herom på Silkeborg Kommunes årlige nærdemokratikonference for Lokalråd i Silkeborg Kommune og dermed forhåbentlig inspirere andre landsbyer.