Voel Lokalråd har fået bevilget 87.500 kroner

Indenrigsministeriets Landdistriktspulje har bevilget 87.500 kroner til Voel Lokalråd.

Pengene skal bruges til at udarbejde en Masterplan, der har titlen "Masterplan for Voel - Borgerinddragelse omkring fysisk udvikling og bæredygtig energiforsyning på lokale energiressourcer"

Voel Lokalråd havde oprindeligt søgt om 175.000 kroner til projektet, og søger derfor nu LAG Silkeborg om de resterende 87.500 kroner. Pengene skal bruges til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen, og det er lokalrådets ønske, at mange borgere har lyst til at bidrage med input i arbejdet med Masterplanen.

Lokalrådet ønsker med dette projekt at få udarbejdet en masterplan for byen, de tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker. Med Masterplanen vil vi prøve at se langt frem i tiden, så alle kan få en klar fornemmelse af og indflydelse på, hvad der skal ske i Voel.

Med en Masterplanen håber Lokalrådet at få et redskab til bedre samarbejde i forhold til såvel borgere som det kommunale system.

Vi forventer, at Masterplanen skal være et dynamisk redskab, som løbende skal drøftes og opdateres. Vi etablerer en byplangruppe, som skal varetage dette. Voel er forsynet med naturgas. Vi vil derfor i Masterplanen også indarbejde strategier for en fremtidig energiforsyning med større uafhængighed af fossile brændsler.

Projektets formål er:

• At Voel Lokalråd inviterer og  involverer borgerne i Voel i udarbejdelse af en masterplan for Voels fysiske udvikling og energiforsyning baseret på lokale energiressourcer

• At skabe et sammenhold i Voel omkring arbejdet med Masterplanen.

• At give Voel Lokalråd et værktøj til fremtidig samarbejde med Silkeborg Kommune om Voels udvikling

• At medvirke til at fastholde beboere og fremme tilflytning af nye beboere

• At udgøre et pilotprojekt for Masterplaner / lokale udviklingsplaner for landsbyer i Silkeborg Kommune - inspirere andre landsbyer/lokalråd i Silkeborg Kommune til at få lavet en udviklingsplan

Den foreløbige tidsplan er som følger:

Juni-juli 2011: Etablering af byplangruppe under Voel Lokalråd og indsamling af ideer fra borgerne

Oktober-November: Udarbejdelse af Skitse til Masterplan

Januar 2012: Planværksted - open space - model - borgerinddragelse og udarbejdelse af masterplanen i byplangruppen

Februar - marts 2012: Borgermøde om forslag til Masterplan og efterfølgende færdiggørelse af Masterplan

April 2012: Fastlæggelse af det videre arbejde med Masterplanen i samarbejde med Silkeborg kommune