Voel får en vuggestuegruppe

Nyt fra Silkeborg Kommune

 

Voel Børnehus får en vuggestue

Det har ikke været muligt, at finde lokal pasning til otte nye 0-2-årige i foråret 2019. Derfor har Børne- og Ungeudvalget besluttet, at der skal oprettes en vuggestue i Voel Børnehus med plads til 12 børn. Voel Børnehuset har plads til at rumme en vuggestue. Dog er børnehusets legeplads indrettet til større børn, så der er brug for afskærmning og indretning af et udendørs legeområde. Der er også brug for nyt inventar og et soverum. Prisen for at etablere det er 630.000 kr. Flere forældre i Voel har i løbet af de senere år henvendt sig med ønske om en lokal vuggestue. I 2018 undersøgte Børne- og Ungeudvalget, hvad det ville koste at oprette en vuggestue i Voel. I november besluttede udvalget at starte med at lave et pilotprojekt i Kragelund med en mini-vuggestue. Men siden har det hverken været muligt at finde nye dagplejere i Voel, eller tilbyde pladser i de nærmeste nabobyer. Derfor har udvalget besluttet at oprette en vuggestue.

(Børne- og Ungeudvalget, 04.02.2019, punkt 9)