Tilskud til beplantning ved Voel Bæk

Få tilskud til at plante træer ved Voel Bæk

28.000 kr. per ha. Det kan lodsejere få i tilskud, hvis de vil plante træer ved Gudenåen eller vandløb, der løber i Gudenåen som Voel Bæk.

Afstanden fra skov til vandløb må højest være på 500 m. Der er sat 600.000 kr. af til tilskud til træplantning frem til 2021. Lodsejere kan også få tilskud af staten, men her skal arealet, de rejser skov på, være større end 2 ha. Kommunens tilskudsordning støtter plantning af skove, hvis de er mellem 0,5 og 2 ha. Derudover skal de plantede træer hører til i området, og så må der ikke være tale om gentilplantning af arealer, hvis kommunen skal give tilskud. Klima- og Miljøudvalget har godkendt vilkårene for at få tilskud.

Formålet med tilskudsordningen er at få plantet mere skov, så mængden af CO2 bliver reduceret, at øge biodiversiteten og forebygge oversvømmelser ved Gudenåen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2019, punkt 5)