Tag ejerskab af Voels udvikling

Tag ejerskab af udviklingen i Voel

Voel Loaklråd er for alvor trukket i arbejdstøjet. Vi har indledt et samarbejde med konsulent Mogens Knudsen, der driver Enviroconsult, og målet er at få skabt en Masterplan, der kan bruges i det fremtidige arbejde med at bevare og udvikle Voel-Sminge som et godt sted at bo.
Men det er ikke lokalrådet, der alene skal tegne fremtiden. Vi håber at rigtig mange vil være med til processen og tage ejerskab af den fælles plan, der i sidste ende skal være vores pejlemærke til fremtiden. Et pejlemærke som politikere og forvaltning kan forholde sig til. Et pejlemærke, der skal vise, hvilken vej vi ønsker vores lokalsamfunds fysiske rammer udvikle sig. Et pejlemærke, vi alle har et ejerskab i og kan forholde sig til.

87.000 kroner fra Indenrigsministeriet
Som bekendt har Voel Lokalråd modtaget 87.500 kroner af Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, og de penge bliver blandt andet brugt til at hyre konsulentfirmaet Enviroconsult, der skal være tovholder på projektet. For selv om vi har mange ideer og i lokalrådet har mange ressourcer, så rækker de ikke langt nok i denne proces. Derfor er vi også glade for vores samarbejde med konsulent Mogens Knudsen, der har erfaring med lignende projekter.

Afleveres til politikerne
Konkret har vi nedsat en byplansgruppe, der indtil videre består af Harry Skydsgaard og Asger Kristensen, henholdsvis nuværende og tidligere formand i Voel Lokalråd. Og vi selvfølgelig gjort os nogle tanker om byens udvikling og allerede i forbindelse med kommuneplanen var Voel Lokalråd på banen. Men det her projekt skulle gerne involvere langt flere borgere, og så håber vi om et halvt års tid at kunne stå med et overordnet plan for byens udvikling. Det bliver et redskab som vi vil aflevere til forvaltning og politikere, så vi kan vise, hvordan borgerne i Voel-Sminge ønsker deres lokalområde udvikle sig.

Forslagsskemaer til alle
Vi har været rundt med forslagsskema til samtlige husstande, og vi håber mange vil benytte lejligheden til at gøre sig nogle tanker om lokalsamfundets fremtidige udvikling, og komme med input. Forslagsskema kan i udfyldt stand afleveres i DagligBrugsen på Hjaltesvej, men kan også udfyldes her på lokalrådets hjemmeside

Borgermøde den 16. april
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 16. april, hvor vi inviterer til borgermøde i Voel Forsamlingshus. Inden mødet vil alle husstande have fået udleveret en skitse til Masterplan, og på mødet vil lokalrådet præsentere og uddybe de enkelte punkter, ligesom det bliver muligt at komme med kommentarer.
Herefter udarbejdes den endelige plan, der efter en fjorten dages høringsfase bliver rettet til og gjort færdig.
Den endelige Masterplan for Voel-Sminge forventes at blive præsenteret for politikerne i Silkeborg Byråd omkring midten af september.

24/01/12 bruvik