Resultat af borgermødet 2015-11-04

Ved borgermødet d. 4. nov. holdt lektor Jørgen Møller foredrag, for at skabe perspektiv omkring mulighederne for Voels udvikling.

Hans analyse er nu tilgængelig. Den er omfattende. Voel har et godt grundlag, men jf. forskning skal udviklingen fortsætte. Ellers vil resultatet være afvikling.

Vi fik mange input fra ca. 60 fremmødte. Deres input fra mødet i nov. er grundlag for en håndfuld arbejdsgrupper, som skal arbejde på oplæg til en afsluttende debat på et borgermøde i april 2016.

Hermed lektor Jørgen Møllers analyse.

Ud over en opdateret Masterplan skal vi melde ønsker ind til Silkeborg Kommune til revision af Kommunalplanen for 2017 og frem. Det skal vi gøre i maj.

Se borgernes ideer til udvikling af Voel - her i punktform.

Kontakt lokalrådet for at deltage i arbejdsgrupperne.

ARBEJDSGRUPPER:

  • Infrastruktur/trafiksikkerhed (Kim)
  • Byforskønnelse/byrum (Jette og Martin)
  • Social sammenhængskraft (Ane og Mette)
  • Bæredygtighed/bæredygtigt samfund (Martin)
  • Byudvikling (Asger og Harry).

Personerne i parentes er lokalrådsmedlemmerne, der skal sikre medlemmer til arbejdsgrupperne, indkaldelse til første møde og være bindeled til lokalrådet. Grupperne har frist frem til mødet i marts måned, hvor resultatet fra grupperne forelægges lokalrådet.