Ny sundheds- og ældrepolitik i høring

Silkeborg Kommune har sendt oplæg til ny sundheds- og ældrepolitik til høring. Lokalrådet har høringsret og vil se på oplægget med henblik på et eventuelt høringssvar.
Har du selv lyst til at sende et høringssvar til kommunen, eller vil du give lokalrådet et indspark, kan du læse oplægget ved at klikke på linket herunder.
Høringsfristen er 1. august

Oplæg til ny sundheds- og ældrepolitik