Har DU 24 timer

Har DU 24 timer, har VI en plads i Voel Lokalråd

24 timer. Det er alt hvad vi har brug for. 24 timer er nemlig den tid, du skal regne med at bruge som frivillig i Voel Lokalråd. Det dækker over otte årlige møder og lidt praktisk arbejde i forbindelse med et borgermøde og en rengøringsdag. Du er naturligvis velkommen til at bruge mere tid, for i Voel Lokalråd bruger vi den tid, vi hver især har mulighed for.

Så har du lyst til at kaste tid og kræfter ind i et af vores kommende projekter, er du velkommen til det. Brænder du for lokalsamfundet, har du lyst og tid til at sætte Voel-Sminge på den kommunale og lokale dagsorden og vil du arbejde med nærdemokrati, så er det dig og dit engagement, vi har brug for. Vi lover rig mulighed for debat og dialog, mulighed for at drøfte, hvordan vi kan fastholde og udvikle de kvaliteter, der er i lokalsamfundet samt gode timer i selskab med andre lokalrødder.

Men vi forventer ikke at du bruger mere end 24 timer.

Vi arbejder på frivillig basis, og forventer blot at du har en positiv tilgang til arbejdet, og har lyst til at engagere dig i de lokale udfordringer, der bliver aktuelle for Voel-Sminge området de kommende fire år.
Så har du lysten og 24 timer i det kommende år, så kan vi godt bruge dine ressourcer.

I Voel Lokalråd gør vi debat og dialog til handling. Vi har blandt andet været initiativtager til cykelstien mellem Voel og Resenbro, i samarbejde med kommune har vi sikret de svage trafikanter med trafiklys ved bumpet på Thorupgårdsvej og arbejdet med trafiksikring på Hjortgårdsvej.
På baggrund af borgerinddragelse har vi også skabt en Masterplan, der skitserer hvordan borgerne ønsker byen skal udvikle sig, og med baggrund i et politisk ønske om at skabe Danmarks bedste nærdemokrati, er vi løbende i dialog med embedsmænd og politikere i Silkeborg Kommune.

Så ring, mail eller sms hvis du har lyst til at være en aktiv del af det kommunale nærdemokrati.

Kontakt:
Formand Harry Skydsgaard. 2156 7748 - skydsgaard@fiberpost.dk
Næstformand Peter Bruvik-Hansen. 3032 8088 - bruvikhansen@gmail.com