Byforskønnelsesprisen 2016

Voel Byforskønnelsespris 2016

 

Hermed opfordres til indstilling af kandidater til prisen for 2016.

 

Formålet med byforskønnelsesprisen er at udtrykke påskønnelse af og anerkendelse for en særlig indsats for opnåelse af et smukt bybillede, der gør Voel-Sminge området til et skønnere sted at bo eller besøge.

 

Lokalrådet kan præmiere:

 

  • en smuk ombygning eller renovering, der respekterer ejendommen og dens omgivelser, så den passer ind i bybilledet/landskabet

  • et nybyggeri som er udover det sædvanlige og passer godt ind i bybilledet/landskabet

  • en legeplads der i særlig grad tilbyder rekreativ aktivitet og samvær

  • et offentligt tilgængeligt grønt område med særlig attraktiv udformning/beplantning

 

Alle borgere i Voel-Sminge skoledistrikt kan indstille emner til Byforskønnelsesprisen. Lokalrådet foretager den endelige bedømmelse og udpeger en vinder. Lokalrådet forbeholder sig ret til at undlade prisuddeling, såfremt dette skønnes relevant.

 

Der kan løbende indstilles kandidater til prisen, som uddeles højst én gang årligt. Forslag vedr. prisen for 2016 bedes fremsendt senest d. 10. august 2016 til lokalrådet på: voel.lokalraad@gmail.com. Såfremt der findes en værdig modtager, vil prisen blive overrakt i forbindelse med byfesten medio august.

 

Forslag bør indeholde en begrundelse og meget gerne en beskrivelse og/eller fotos.

 

Prisen består i en plakette, statue, pokal eller lignende med gravering, som overrækkes vinderen til ejendom. Prisen betales af Voel Lokalråd.

 

Byforskønnelsesprisen blev uddelt 1. gang ved byfesten i august 2015. Prisen gik til Jane Thor Lauritsen og Hans Bugge Lauritsen for deres flotte arbejde med Voel gamle skole på Thorupgårdsvej 4 - det hvide hus ved kirken.

 

For spørgsmål vedr. indstilling til Byforskønnelsensprisen kontakt evt.

Jette Nordsmark på tlf. 23 25 12 41 eller Martin Kruse på tlf. 8685 9292.