Borgermøde om Masterplan

Hvordan skal Voel udvikles?

Voel Lokalråd er nu klar til at fremlægge et udkast til Masterplan, der er skabt på baggrund af de mange tilbagemeldinger og forslag fra byens borgere.
Vi glæder os over de mange tilbagemeldinger. Det vidner om engagement og lyst til at være med til at præge byens udvikling. Det er vores håb, at mange vil møde op, når lokalrådet præsenteret det foreløbige udkast.

Det sker:
Mandag den 16. april, klokken 19 i Voel Forsamlinghus.

Her vil vi gennemgå Masterplanen og diskutere de overordnede linjer, og det er vores håb, at mange vil tage ejerskab til det videre arbejde med at gøre Masteplanens delprojekter konkrete.

Vi byder på kaffe og brød, og det bliver både interessant og spændende.

Venlig hilsen
Voel Lokalråd

Herunder finder du link til invitation, fortegnelse over forslag fra borgerne samt udkast til Masterplan for Voel
Invitation
Forslag fra borgerne
Masterplan for Voel