Affaldsindsamling 2012

25 vokse og børn deltog i affaldsindsamling i Voel

Borgerne var med til at give de grønne områder i Voel en hjælpende hånd

Omkring 25 borgere mødte op i det tidligere bibliotek ved Voel Hallerne, da Danmarks Naturfredningsforening og Voel Lokalråd holdt affaldsindsamling søndag den 22. april.
Og traditionen tro var der - desværre - også i år behov for en indsats, for at bruge et par timer i naturen og fjerne henkastet affald, der ligger og flyder og ødelægger vores natur og miljø.

Indsamlingsresultatet blev 15 affaldssække, der med tydelighed viser, at der fortsat er for mange, der vælger at bruge byens friarealer som skraldespand.

Affaldsindsamlingen var i lighed med tidligere år også et hyggelig og social arrangement, hvor lokalrådet var vært ved en kop kaffe, rundstykker og en lille en forud for affaldsindsamlingen.

Voel Lokalråd takker for opbakningen og siger på gensyn til Affaldsindsamling 2013